Contact

Viktorija Mažeikienė

Taikomosios kalbotyros katedra

Mykolo Romerio universitetas
Ateities 20, LT-08303 Vilnius
tel. (8-5) 2714613

vmazeikiene@mruni.eu